welkom

EVANCO

Evonik Antwerpen Club Oprustgestelden

We vernamen het spijtige bericht dat onze collega

Ludo Elseviers

op 12/6/2022 overleden is

hIj was 75 jaar


Ludo was arbeider op de mechanische werkplaats als kunststof bewerker.

op 5 oktober 2022 richt Evonik een bezoekdag in voor de oprustgestelden

19 mei 2022 onze trip naar de westhoek

Bezoek trammuseum en luchthaven deurne

bekijk hier de beelden

Als doel wordt vooropgesteld de gepensioneerden en hun familie de gelegenheid te geven om onderling contact te houden. Er worden uitstappen en feestjes georganiseerd waar onze gepensioneerden en hun familie kunnen aan deelnemen.