welkom

EVANCO

Evonik Antwerpen Club Oprustgestelden

op 5 oktober 2022 richt Evonik een bezoekdag in voor de oprustgestelden

19 mei 2022 onze trip naar de westhoek

We ontvingen het bericht van het overlijden van onze collega

Frans De Laet

Hij was lasser pijpfitter in ons bedrijf.


Frans is geboren op 16/2/1939 en           overleden op12/5/2022

Bezoek trammuseum en luchthaven deurne

bekijk hier de beelden

Als doel wordt vooropgesteld de gepensioneerden en hun familie de gelegenheid te geven om onderling contact te houden. Er worden uitstappen en feestjes georganiseerd waar onze gepensioneerden en hun familie kunnen aan deelnemen.